Palve ja ikoonimaal

8. detsember 2012 - Antiikse Munatempera Töökoda

Oleme siin sellel teemal juba rääkinud aga küsitakse ikka ja jälle.
Vastan siis pikemalt.

Kõige tihemini küsitakse, milline peaks olema maalija hingeseisund ja kas on mingeid hingelaadi mõjutavaid palveid sisseelamiseks:

Tahtsin küsida, et milline on see vaimne seisund, millega ikooni maalitakse. Ja kas seal on ka mingid tavad enese ettevalmistamiseks?
Lisas Liis 24 jaan 20:41

tavade kohta: on küll lühikesi palvetekste saadaval, mis mõeldud enne maalimist palvetamiseks. Üldiselt aga on jäetud igaühe isiklikuks asjaks, kuidas ta oma vaimu ette valmistab. Kui siin keegi kommenteerida üldse saab maalija vaimset seisundit, siis on see voli õigeusumaailmas vaimulikul juhendajal. Selliseks juhendajaks on õigeusklikel keegi tema jaoks autoriteetne isik, kes teda toetab vaimulikul kasvamisel. Selline suhe on aga isiklik ja seetõttu ei saa ka siitpoolt üldistavaid tavasid jagada.
Lisas einike 29 jaan 15:40

Selge, aitäh... mis muud kui oma joon ja viis leida, nagu leivategemiselgi.
Lisas Liis 02 veebr 20:24

Tehniliselt on tavaks järgida traditsiooni, mille omandamine on vaeva nõudev. Ka tuleb viia end kurssi ikooniteoloogiaga. Joone leidmine siis sellele veel lisaks :)
Lisas einike 24 veebr 21:30

Selle vastusega aga ei jää kõik küsijad rahule. Tahetakse ikka palveid, säädusi ja reegleid...

Valmis palveid on muidugi olemas aga neid ei pea sellistena ilmtingimata kasutama. Ikka võib kohandada palveid oma isikliku meelelaadi või eelistuste järele.
Kui keegi aga satub lausa käitumisreeglitele, mis justkui ikoonimaalijatele mõeldud, siis olgu ettevaatlik. Kirik selliseid ette ei kirjuta.
Teoloogilised juhendid on küll olemas ikoonil kujutatava jaoks. 
Ka ikoonimaalis kasutatav munatemperatehnika seab vaid stiililise eeskuju, mis on sobivaim ikooni maalimiseks. Aga seegi pole reegel. Lihtsalt stiil, mis oma traditsioonidega on osutunud aegade jooksul sobivaimaks kujutamaks seda, mida Kirik tahab jagada.

Ikoon ise on palve vahend. Ikoonimaalimine seega ongi palve juba.

Küsijate korduval palvel esitan siin mõned levinumad palved, mida võib maalimise ajal ja enne ning pärast kasutada:

Kõige tuntum, levinum ja kasutatuim palve ida-kirikus on:

Jeesuspalve - lühike ja lihtne, igal ajal, igas situatsioonis kasutamiseks. Lakkamatu toetav kaaslane kloostris elavatele ja ilmikutele:

Issand Jeesus Kristus,
Jumala Poeg,
heida armu meie peale.

Seda palvetatakse lakkamatult, päeval ja öösel. Inimene, kelles selline palve lakkamatult voogab, ei vaja tingimata ekstra palveid eri situatsioonideks. Aga neid on muidugi olemas.

Taevane Kuningas - on jälle palve, mida õigeusklikud kasutavad igasugu tegevuste sissejuhatamiseks. See on palve Pühale Vaimule:

Taevane Kuningas,
Sa Trööstija, Sa tõe Vaim,
kes Sa igas paigas oled ja kõike täidad.
Sina headuste allikas ja Eluandja,
tule ja ela meie sees,
ja puhasta meid kõigest roojusest
ja päästa meie hinged, oh Armuline.
Aamen.

On Kohus - selle kummalise nimega on palve Jumalasünnitajale, Neitsi Mariale. Palve imelik nimetus tuleneb vaid vana eestikeelse sõnastuse esimestest sõnadest. Palve ise on hoopiski ülistus Jumalaemale ja seda kasutatakse igasuguste tegevuste, ka ikoonimaali, lõpetamisel:

On kohus tõesti õndsaks kiita
Sind, Jumalasünnitaja,
Sind, ikka õnnistatut,
laitmatut ja meie Jumala Ema,
kes Sa ülem oled kui keerubid
ja palju ausam kui seeravid,
kes Sa puhtaks neitsiks jäädes
Jumal-Sõna ilmale tõid,
Sind, tõelist Jumalasünnitajat
austame meie.
Aamen.

On ka ekstra palveid kirja pandud just ikoonimaalijatele.  Need ei ole aga ükski nii laialt tuntud ja kasutatud nagu Jeesuspalve.

Palve enne ikooni maalimist

Oh Surematu,
kõige Issand, mis eksisteerib,
Sa valgustasid apostel ja evangelist Luukast
oma kõige Pühama Vaimuga,
mistõttu ta sai võimeliseks kujutama
Kõigepühamat Jumalaema,
kes kandis Sind süles ja ütles:
'Tema õnnistus, kes minust sündis,
on levinud üle kogu maailma.' 
Valgusta ja suuna meie hingi,
meie südameid ja meie vaimu.
Juhenda oma väärituid teenijaid,
et saaksime väärikalt ja täiuslikult
kujutada neid ikoone
Sinu Kõigepühama Ema
ja kõigi pühade austuseks,
rõõmuks ja ehteks Sinu pühas Kirikus.
Anna andeks meie patud
ja nende patud, kes austavad neid ikoone,
ja kes, seistes andunult nende ees,
annavad austust neile, keda neil kujutatakse.
Kaitse neid kurja eest ja anna neile head nõu.
Seda palume meie
Kõigepühama Jumalasünnitaja,
apostel Luuka
ja kõigi pühade palvete läbi
nüüd ja ikka ja igavesti.
Aamen.

Selle palve ette võib muidugi lugeda ka kõik alguspalved aga võib ka ilma. Alguspalveteks nimetatakse korduvat väljakujunenud palvete kimpu, mille paariliseks on muidugi ka lõpupalved :)
Et siis - küsija suu pihta ei lööda :) Kes tahab palveid, saab need nüüd täie õigeuskliku kapaga :)
Algus- ja lõpupalvete lühivormiks on eelpool-toodud Taevane Kuningas ja On Kohus.
Kogu pikkuses palvetatakse alguspalveid aga nii:

Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.
Issand Jeesus Kristus, Jumala Poeg, heida armu meie peale meie pühade isade palvete pärast.

Aamen.


Taevane Kuningas,

Sa Trööstija, Sa tõe Vaim,

kes Sa igas paigas oled

ja kõike täidad.

Sina headuste allikas

ja Eluandja,

tule ja ela meie sees,

ja puhasta meid kõigest roojusest

ja päästa meie hinged, oh Armuline.


Püha Jumal, püha Vägev, püha Igavene,

heida armu meie peale. (3x).


Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti.

Aamen.


Kõigepüham Kolmainus Jumal,

heida armu meie peale.

Issand, puhasta meid meie pattudest,

Valitseja, anna andeks meie üleastumised;

Püha, tule ja arsti meie nõtrused oma nime pärast.


Issand, heida armu! (3x).


Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti.

Aamen.


Meie Isa,

kes Sa oled taevas,

pühitsetud saagu Sinu nimi,

tulgu meile Sinu riik,

Sinu tahtmine sündigu nagu taevas,

nõnda ka maa peal.

Meie igapäevast leiba

anna meile tänapäev

ja anna meile andeks meie võlad,

nagu ka meie andeks anname oma võlglastele,

ja ära saada meid kiusatusse,

vaid päästa meid ära kurjast.

Aamen.


(Ja siis see tõlgitud ekstra palve ikoonide maalimiseks.)


***


 Pärast maalimist või pärast ikooni valmimist:

Sina ise, Issand,

oled kõikide heade asjade

 täidesaatja ja lõpetaja.

Täida mu hinge rõõmu ja tänuga,

sest Sina üksi oled inimese armastaja.
Lase Su armul

pühitseda seda ikooni

ja elada selles,

et see võiks harida ja innustada neid,

kes selle peale vaatavad ja seda austavad

ning, et nad ülistades neid,

keda see ikoon kujutab,

kahetseksid oma patte ja saaksid jõudu

iga vaenlase rünnaku jaoks,
Kõigepühama Jumalasünnitaja,
apostel Luuka
ja kõigi pühade palvete pärast
nüüd ja ikka ja igavesti.
Aamen.


Lõpupalved:


On kohus tõesti õndsaks kiita Sind,

Jumalasünnitaja,

Sind, ikka õnnistatut,

laitmatut ja meie Jumala Ema,

kes Sa ülem oled kui keerubid

ja palju ausam kui seeravid,

kes Sa puhtaks neitsiks jäädes

Jumal-Sõna ilmale tõid,

Sind, tõelist Jumalasünnitajat

austame meie.


Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule, nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.


      Issand, heida armu! (3x)


Issand Jeesus Kristus,

Jumala Poeg,

heida armu meie peale

oma kõigepuhtama Ema,

meie vagade ja jumalakartlike isade,

püha N. (päeva pühakud kirikukalendri järgi)

ning kõigi oma pühade palvete pärast.

Aamen.Kes ei ole küsinud nende palvete järele, ärgu heitugu.

Need ei ole sugugi kohustuslikud. Ammugi veel kogu pikkuses. Oluline on isiklik suhe Jumalaga, et see üldse olemas oleks. Siis on ka palve juba olemas, see ei pea olema sõnastatav aga võib. Ikoonimaal pole ainult eriti pühadele vaid kõigile, kellele selleks on antud võimed. Küll Kirik hiljem otsustab, kas sai kanooniline pühapilt. Proovima peaks igaüks, kel tärkab soov. Keelates võime nii mõnegi 'rubljovi' kaotada.

 
P.S. Algus ja lõpupalvetel on veelgi pikemaid vorme :) siin aga neid lähemalt ei tutvusta :) Kes huvitub, muretsegu endale Õigeusu Palveraamat. Sellestki on vähemaid ja rikkamaid väljaandeid eri aegadest.
Palveid on lõputult, ka on näiteks olemas ikoonimaalija õnnistuspalve ja palveteenistus. Maades, kus ikoonimaalijaid õpetab välja kirikukool, õnnistab preester iga edukat lõpetajat.
Meie tingimustes võib paluda preestrit isiklikult selle palvega Teid õnnistada. Lihtsalt hea kui pärast selle õnnistuse saamist ei kaoks õpilase tunne. Sest kogemuse põhjal võin öelda, et eesti tingimustes pole võimalik liiga hästi seda ala tunda. On vaja head õigeusu teoloogilist haridust ja õigeusu kiriku pärimuse laialdast tundmist, lisaks tehnilist vilumust, mis saab tulla vaid aastaid iga päev ikoone maalides. Siis kui need eeldused on täidetud võib arvata end suhteliselt pädevaks ikoonimaalijaks.

Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: