Mida ja keda täpsemalt

23. november 2010 - Antiikse Munatempera Töökoda

kujutatakse Viimse Kohtupäeva ikoonil?

Viimse Kohtupäeva ikoon on kristliku armuõpetuse ja surnute üle kohtumõistmise teoloogiline lahti mõtestamine. Õigupoolest ei olegi nii mitmekülgset tekstipärimust ühes tükis, mis seletaks viimse kohtupäeva teoloogiat nagu see ikoon.


Ikoonilt leiab viiteid: pühakirjale (Tn 7, Mt 25:31-46 - Suure paastu Lihastloobumise pühapäeva evangeelium), apokriivadele, kiriku liturgilistele tekstidele ja pühade isade, nagu Süüria Efreem, õpetustele.

 

Ikoonidel enne 15.saj. on kujutatud enamasti bütsantsi ikonograafiale omast kompositsiooni. Hilisematel ikoonidel on sõltuvalt, kus need on maalitud, juba kohaliku traditsiooni elemente. Põhiline osa ikooni kompositsioonist on siiski juba bütsantsi ajal välja kujunenud.


Keskel ülal on traditsiooni kohaselt kujutatud Kristus au sees tulevana pilvede peal (Mt 25:31) inglite väehulkade saatel. Jumalaema seisab Kristuse paremal käel ( siin ja edaspidi: suhtes Kristusega ikoonil, mitte ikooni ees palvetajaga). Kristuse vasakul käel kujutatakse Ristija Johannest. Inglid paigutatakse nende taha kõrvale mõlemale poole välja-suunas või järgmisele reale alla-suunas. 


Sellist kompositsiooni kohtab ka eraldiseisva ikooni või ikoonide kogumikuna, mil juhul seda nimetatakse deesiseks. (Deesises eraldi ikoonina võib olla esindatud väljapoole-suunas  erinevaid pühakuid lisaks mainitulile.)

Apostlid on asetatud deesise jätkuks mõlemale poole kuus või järgmisele reale alla-suunas aujärgedele istuma (Mt 19:28 ja Lk 22:30). 


Järgmistel kuni kahel real seisavad pühakud: mehed ja naised, märtrid ning esiisad - tekstiviitena esitaksin Suure paastu Lihastloobumise pühapäeva hommikuteenistuse laulud Ida-Kiriku traditsioonis.

 

Kristuse jalge alt või järgmises kihis kujutatud kohtujärje (Ps 9:8 ja Ps 102:19 - seatud kohtujärg ning Ps 88:14 - kui Au Troon) juurest, saab alguse tulejõgi, mis alla-paremale-suunas laienedes suubub päris all asetsevasse tulejärve (Tn 7:10). Tulejõe keskel on seismas ingel täites prohveti ennustust (Js 34:4 ja Ilm 6:14) kokkurullitavaist Taevaist. Seda väikest kompositsiooni täiendavad vahel päike ja kuu ning vahel on ingleid kaks. Vasakul inglist kujutatakse patuseid ja paremal veel lisa pühakuid.


Allapoole ilmutuse-inglit on veel ingleid kandmas patuseid tulejõge mööda põrgu poole. Ka all tulejärve juures on sarnane stseen, kus deemonid juhivad patuseid nagu aheldatud orje põrgutulle. Saatanat kujutatakse ratsa kahepealise apokalüptilise eluka seljas hoidmas käes mõnel juhul Juudas Iskarioti hinge teisel Antikristust. 


Tulejärve all kujutatakse erinevaid põrgupiinakambreid: pilkast pimedust; hala; hammaste kiristamist; ussi,mis ei sure (Mk 9:44,48). Püha Alexandria Cyrill nimetab neid kõige alumisteks paikadeks ja nii paigutatakse need ka ikoonil. Ühes neist piinakambritest võib kujutada rikast meest Laatsaruse loost (Lk 16:23-4), pöördumas taamal tulejõe teisel kaldal (paremal) Laatsarust süles hoidva Aabrahami poole. Piinakambrite läheduses kannavad paar inglit deemoneid põrgu suunas. Ka Saatan võib olla koos elukaga 'kohtutäitur-ingli' kantud. 


Alumises reas paremale-suunas on stseen surnute ülestõusmisest ja inglid trompetitega (1.Kr 15:52, 1.Ts 4:16) ning isikustatud meri mereeluka seljas ning isikustatud maa heitmas üles ihuliikmeid ülestõusmiseks (Ilm 20:13). Surnute ülestõusmine võib asetseda ka Kristuse all paremal ringja kujutise sees. Keskel asetseval kohtujärjel on mõnikord raamat (Tn 7:9-10 ja Ilm 4:2-5:14) ja vahel lisaks rist.

Paremal troonist kummardumas esiisa Aadam ja vasakul esiema Eva. Raamat troonil võib olla avatud evangeeliumi - Mt 25:34 või Mt 11:28 - kohalt.


Troonist all-parem-suunas on kujutatud paradiis, kus veelkord Jumalaema inglitega kujutatud ning ristil meelt parandanud röövel. Päris ikooni allservas keskel on kujutatud Aabrahami süli või kolm patriarhi: Jakob, Iisak ja Aabraham kandmas paljude õiglaste hingi (Lk 13:28). Aabrahamist paremal paradiisi ees on kujutatud Eedeni väravad valvava keerubiga ja võtmetega Peetrus avamas väravaid pühadele (Mt 16:19).

Kommentaarid: 1

Kommentaarid:

1
geniaalne--ikoon kui ka seletus
egiptuse 23. november 2010
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: