Kas ikoone maalitakse, kirjutatakse

23. veebruar 2015 - Antiikse Munatempera Töökoda

 või ehk hoopis kirjatakse nagu käpikuid?

Kreeka keel on vana keel. Nii kirjakunst kui maalikunst oli seal meie aja arvamise ajaks `kultuurse` taseme saavutanud. Eesti keel on kirjakeelena väga noor. Maarahva tee maalikunsti alal on olnud konarlik ja lünklik. 


Tänapäeva kreeka keeles on: 

pildi maalimine -  ζωγραφική εικόνα (zografiki ikona)

maalimine -  ζωγραφική (zografiki)

kirjutamine -  γραφή (grafi)

pühade piltide maalimise kohta kasutatakse nimisõna -  αγιογραφία (agiografia).


Kreeka keeles, kui vanemas ja arhailisemas keeles on üks sõnatüvi nii kirjutamise kui maalimise jaoks. Teatavatel põhjustel on eesti keel rohkem muutusi üle elanud.

Kas meie maakeeles oli kunagi üks sõna maalimise ja kirjutamise kohta? Kas see sõna võis olla kirjama?


Tänapäeva eesti keeles on meil kaks erinevat sõna kummagi tegevuse jaoks: maalimine ehk pildi tegemine ja kirjutamine ehk teksti tekitamine. 

 

Pilt on kreeka keeles:  εικόνα (ikona).

Püha pilt on:  η ιερή εικόνα (i ieri ikona).

Pühapiltide maalimine on: αγιογραφία (agiografia). 


Meistrid, kellega oleme koostööd teinud euroopa kloostrites ja ka slaavi maades on tõlkinud  sõna αγιογραφία pühade piltide maalimiseks või ikoonimaaliks. Ühelgi ikoonimaalijal ei ole pähe tulnud kasutada, keeltes, kus on eraldi sõna maalimise kohta, selle asemel sõna `kirjutama`. Kuna tehnika on algselt olnud maalitehnika mitte kirjatehnika, siis tundub selline tõlge keeleliselt väga loomulik. Vähemalt on see loomulik ikoonimaalijate vahel üle ilma. 


Ka kreeka ikoonimaalijad kasutavad igapäevase ikoonimaalimistegevuse käigus sõna ζωγραφική (zografiki) - maalimine. Nimisõna αγιογραφία (agiografia) - pühade piltide maalimine, kasutatakse näiteks raamatu pealkirjana kui on tegemist ikoonimaali juhendiga. 


Samuti kasutame meie sõna maalima kui maalime iga päev ikoone. Keegi ei ütle: me tegeleme ikoonimaaliga. Selline lause ei sobitugi kõnekeelde ja teksti seeski on selline lause kohmakas. Kreeka ikoonimaalija ütleb:  Ζωγραφίζω την ιερή εικόνα, kui ta maalib ikooni. Kui kreeklane kirjutab kirja, siis:  Γράφω ένα γράμμα. Täpselt niisamuti teeme meie Eestis - kasutame kirjutamiseks sõna kirjutama ja maalimiseks sõna maalima, ka ikoonimaalijad.


Tegemist ei ole vaimuliku teemaga nagu osa inimesi arvab. See on puht keeleline küsimus.


Tõlkida ikoonide maalimist ikoonide kirjutamiseks ei ole täpsem ega `õigeusklikum` ega isegi vajalik. See ei tee ikoonimaali tegevust vagamaks ega õigemaks. Juhiste järgi maalides saab valmis traditsiooniline ikoon.  Preestri käe läbi õnnistatakse püha pilt kasutusse palvevahendina. 


Kirik on õnnistanud kasutusse hulga ikoone, mis ei ole ikoonimaali juhiste järele ega traditsioonilises ikoonimaali tehnikas maalitud. Need on kasutuses ja töötavad palvevahenditena juba mitmendat sajandit. Ikoonimaalitehnika - munatempera - on kasvanud välja paganlikust maalitehnikast e.m a. ehk enne kristlust. Niisamuti võime kirikust leida palju asju ja kombeid, mis on pärit paganlikust kombestikust ja eluviisist. See kõik on osa meist ja meie ajaloost. Me ei saa tõmmata tuima piiri püha ja ebapüha vahele. See on sisemise tunnetuse küsimus.


Vagadus on inimese seespidine südame ja olemuse seisund. Välispidiselt ega keeleliselt vagadust saavutada ei ole võimalik. 


Kristuse eluajal tegelesid tõlgendamisega variserid ja kirjatundjad, kelle ülesanne oli kirja põhjalikult tunda. Selle asemel aga jõuti tühiste asjade rõhutamiseni ja sisust möödavaatamiseni - vagatsemiseni. Tänapäeval kasutame keelekommentaatorite kohta sõna `tähenärija` ja sisust pinnapealselt rääkijate kohta sõna `targutaja`.


Võib-olla just sellepärast jutustatakse Evangeeliumites meile rohkelt kurtidest, tummadest ja pimedatest. 

Nad `näevad, kuulevad ja räägivad` sisust. Neil on tarkus, mida keegi ei osanud isegi arvata. Nad olid vagatsevate õigeusklike poolt halvaks pandud kui vigased, ullikesed ja Jumalast neetud. Kristus näitas meile näiliste puuetega inimeste tegelikku, õnnistatud ja puhast seisundit - teed seespidise südametarkuse juurde.


Rahulist maalimist, kirjutamist ja kirjamist kõigile õnnistatuile.
Kommentaarid: 1

Kommentaarid:

1
Kes inglise keelt valdab saab lugeda lisaks artiklit: http://orthodoxhistory.org/2010/06/08/icons-are-not-written/ Tagantjärele leitud artikli seletus tundub üsna sarnane meie meistrite arvamusega. Aitäh, Margit, otsimast. Jutul ikka rohkem kaalu kui mitu asjatundlikku artiklit kõrvuti.
Ikonaat 26. veebruar 2015
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: