Käteta tehtud Kristuse ikoon

19. veebruar 2015 - Antiikse Munatempera Töökoda

(kreeka keeles: Aheiropoietos, vene keeles: Nerukotvornij obraz Krista)
on tuntumaid õigeusu ikoonimalle. Ikoonil kujutatakse ime läbi linale jäädvustunud Kristuse palet. Pärimuse järgi sündis algne ikoon kui Kristus kuivatas näopesemise järel nägu. Rätik saadeti haigestunud Edessa (linn lõuna-Türgis) valitsejale Abgarile.

 Abgar põdes pidalitõbe. Kuigi Abgar polnud näinud Issandat, uskus ta Temasse kui Jumala Pojasse. Ta kirjutas Kristusele Palestiinasse viimiseks kirja ja pani kunstnik Ananiase poolt maalitud enese portree ka kaasa. Kunstnik Ananias asus kirjga asus teele ja sai ülesandeks maalida Kristusest portree kui Ta ei ole nõus tulema Edessasse.

"Olen kuulnud Sinust ja Sinu imelistest tegudest. Sa parandad haigeid ilma ravimiteta, annad pimedatele tagasi nägemise, parandad vigaseid, puhastad pidalitõbised ja ajad inimestest välja kurjad vaimud. Ainult sõnaga äratad üles surnudki. Kuuldes seda kõike, otsustasin mõttes, et oled Jumala Poeg, kes on alla tulnud Taevast. Sellepärast palun alandlikult, tule minu juurde ja paranda mind paranematust tõvest, mida juba aastaid põen. Olen ka kuulnud, et juudid vihkavad Sind ja plaanivad Sulle kurja. Kuigi mu linn on väike, on see siiski võrratu ja täis küllust. Tule mu juurde ja asu elama mu linna."

Ananias saabus Jeruusalemma ja nägi inimestest ümbritsetud Kristust. Ta ei pääsenud Kristuse ligi, sest suur rahvamass kuulas Kristust kõnelemas. Ta seisis eemal kivi peal ja üritas maalida pärgamendile pilti Jeesusest. Üritus ei õnnestunud, kuna Kristuse pale kiirgas taevalikku valgust. Kristus nägi teda siiski ja kutsus nimepidi ligi. Ta andis Ananiasele kaasa kirja Abgarile, kus ta kiitis tema usku. Kristus lubas saata ühe õpetuslapse Abgarit parandama ja juhatama teda pääsemisele.

Siis Kristus palus vett ja rätiku ning pesi nägu. Kuivatamisel  siirdusid Tema jumalikud näojooned rätikule.  Ananias võttis rätiku ja Lunastaja kirja ning läks tagasi Edessasse. Abgar kattis näo austavalt püha rätikuga ja samas koges osalist parandumist. Ainult väikseid märke jäi õudsest haigusest meenutamaks, et Kristuse õpetuslaps saabub varsti nagu lubatud. Tadeus (üks 70 apostlist) saabus Edessasse Kristuse taevasse minemise järel ja kuulutas evangeeliumit ning ristis kogu Edessa rahva koos Abgariga.

Abgar asetas püha rätiku kuldseisse raamidesse ja kaunistas pärlitega ning pani selle linnaväravate kohale süvendisse. Ta kirjutas ka värava kohale kirja: "Kristus Jumal, ära lase kellelgi, kes Sinusse usub, häbisse saada."

Aastakümneid kestis tava kummardada sellele esimesele ikoonile linnaväravast kulgedes. Hiljem üks Abgari järeltulijaist, kes valitses Edessat, hakkas kummardama ebajumalaid. Ta otsustas võtta ikooni linnamüürist. Issand ilmus piiskopile ja käskis ikooni ära peita. Piiskop saabus öösel preestritega, süütas õlilambi ikooni ette ja kattis ning peitis ikooni laudade ja kividega.

Aastatega inimesed unustasid ikooni. Aastal 545, kui Pärsiat valitsev Khosrau I (531-579, tuntakse ka nimega Anushirvan) ründas Edessat ja linna olukord näis lootusetu. Kõigepüham Jumalasünnitaja ilmus piiskop Eulabiosele, ilmutas talle ikooni asukoha ja käskis tuua selle peidukohast välja ja lubas, et see päästab linna vaenlaste käest.

Piiskop leidis müürisüvendi avamisel Kristuse käteta tehtud ikooni; selle ees põles ikka veel õlilamp ja ikoon oli kopeerunud laudadesse ja kividesse. Ristikäiguga kanti ikooni linna müüridel ja ime läbi pärsialased taganesidki.

630-aastatel araablased vallutasid Edessa, aga ei takistanud püha rätiku austamist. Rätiku kuulsus levis läbi idamaade. Aastal 944 Bütsantsi keiser Konstantinos VII Porfyrogennitos (913-959) tahtis siirdada ikooni Konstantinoopolisse ja ta maksis ikooni eest nõutud luna - 200 saratseeni vangi, 12000 hõberaha ja lubaduse mitte loovutada Edessa linna emiirile. Suure austusega viidi Kristuse käteta tehtud ikoon ja Lunastaja kirjutatud kiri Abgarile aastal 944 augusti 16. päeval preestrite saatel Bütsantsi pealinna Konstantinoopolisse.

Samal päeval pandi püha rätikuga ikoon Jumalasünnitaja Tharossa kirikusse. On erinevaid pärimusi Kristuse käteta tehtud ikooni edasisest käekäigust.

Õigeusu kirik austab Kristuse käteta tehtud ikooni igal aastal 16. augustil ja peab selle auks püha.

Kommentaarid: 0
Email again:

Lisa kommentaar:

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: